واتساپ
رضا محمدیان

رضا محمدیان مدرس سنتور در آموزشگاه موسیقی شمیم باران

رضا محمدیان
رضا محمدیان
بیوگرافی استاد

رضا محمدیان مدرس سنتور در آموزشگاه موسیقی شمیم باران

یادگیری سنتور را با استاد محمد اعلایی آغاز کرد و طی چندین سال، ردیف میرزاعبدالله و قطعات پرویز مشکاتیان را فراگرافت.

سپس نزد استاد سعید ثابت، به فراگیری ردیف سنتور استاد ابوالحسن صبا و فرامرز پایور پرداخت. پس از چندین سال کوشش و ممارست، از اساتید یاد شده مجوز تدریس ساز سنتور را دریافت نمود.

تجربه، انضباط، دقت و شکیبایی در شیوه تدریس، گوهر گرانقدری است که رضا محمدیان از اساتید خود به ارمغان دارد.


ارسال نظر

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود