پدرام افشاری

پدرام افشاری مدرس پیانو در آموزشگاه موسیقی شمیم باران

بیوگرافی استاد

نواختن پیانو را در 10 سالگی آغاز کرد و از 14 سالگی زیر نظر فردین بهمن ادامه داد.
از سال 90 همکاری خود را با گروه کر فروهر آغاز کرد.
بهار سال 95 به عنوان نوازنده پیانو در گروه کر بخش فرهنگی سفارت اتریش (ÖKF) مشغول به کار شد و در زمستان 95 به گروه کر دایان پیوست.
خلاصه فعلایت های هنری:
گروه کر فروهر :
حضور به عنوان پیانیست در 27امین جشنواره بین المللی موسیقی فجر
حضور به عنوان پیانیست در 29امین جشنواره بین المللی موسیقی فجر
گروه کر بخش فرهنگی سفارت اتریش (ÖKF) :
حضور در چندین کنسرت به عنوان نوازنده همراه
حضور در چند ورکشاپ پیانو و آواز به عنوان نوازنده همراه
گروه کر دایان:
فعالیت به عنوان پیانیست
گروه کر دانشگاه الزهرا:
همکاری و حضور در کنسرت به عنوان نوازنده پیانو


ارسال نظر

طراحی سایت و سئو توسط دود طراحی سایت دود