رامین رحیمی

رامین رحیمی مدرس تنبور در آموزشگاه موسیقی شمیم باران

رامین رحیمی
رامین رحیمی
بیوگرافی استاد

رامین رحیمی

 

نوازنده سازهای تار، سه تار، تنبور. دف و تمبک. آهنگساز.
مدرک کارشناسی از دانشگاه جامع علمی کاربردی در رشته موسیقی ایرانی.
آغاز آموزش موسیقی در خانواده و نزد پدر از سنین پیش از دبستان.
آموزش تار و سه تار در مرکز حفظ و اشاعه موسیقی نزد استاد محمد رضا رحیمی و سولفژ نزد استاد مرتضی دلشب.
ادامه آموزش تار و سه تار نزد استاد دکتر اسدالله حجازی ردیف سازی استاد علی اکبر خان شهنازی و نوازندگی ردیف سازی به روایت استاد حجازی.
آموزش تکنیک های ساز تنبک نزد استاد اسماعیلی و همزمان آموزش پیشرفته دف نوازی و تکنیک های آن.
آموزش ساز تنبور و تکنیک ها و مقام های آن.
ادامه آموزش تکنیک های نوازندگی تار به شیوه استاد علیزاده نزد استاد علی صمد پور.
تشکیل گروه همنوازان تنبور و اجراهای متعدد در استان های کشور و همکاری با گروه های موسیقی ایرانی در اجراهای متعدد.
شروع به تدریس تار و سه تار و تنبور ودف و تنبک و سولفژ.
پی گیری آموزش موسیقی ، نوازندگی، آهنگسازی ، تاریخ وتئوری موسیقی و گذراندن واحدهای مربوطه در هنرستان عالی موسیقی، دانشگاه جامع علمی کاربردی از سال ۱۳٨۲ تا ۱۳٨۷.
آموزش تکنیک های نوازندگی استاد علی اکبر خان شهنازی نزد استاد سعید ثابت. و آموزش ردیف موسیقی ایرانی به روایت آقا حسینقلی نزد استاد محسن نفر.
پژوهش در موسیقی و همکاری در کتاب اقتصاد موسیقی از انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات و شرکت در جلسات کار گروه اقتصاد هنر در آن پژوهشکاه با مدیریت استاد دکتر متقی.
ساخت موسیقی متن سریال های تلوزیونی بررسی یک پرونده برای شبکه اول سیما، و عطر سیب شبکه سه سیما.
ساخت و اجرای چند تصنیف وترانه .
پیگیری تدریس موسیقی که تا این تاریخ بیش از بیست سال ادامه داشته است.


ارسال نظر

طراحی سایت و سئو توسط دود طراحی سایت دود