آریان زمانی

آریان زمانی

آریان زمانی
آریان زمانی

گزیده اطلاعات

تحصیلات: کارشناس ارشد موسیقی دانشگاه تهران
کارشناسی موسیقی دانشگاه هنر
دیپلم موسیقی هنرستان موسیقی اصفهان
هنر آموخته ساز ویلن نزد اساتید ستاره بهشتی
پویا خوش آهنگ
مهدی پناهی
پدرام پورقاضی
هنرآموخته ساز ویولا نزد اساتید ایمان فخر
مهدی ترمه باف
محمد امینی
فراگیری سلفژ و تئوری موسیقی سهراب کاشف
مسعود ابراهیمی
کنسرت‌ها و اجرا ارکستر ملی لصفهان به رهبری مرتضی شفیعی
ارکستر خانه هنرمندان به رهبری محمد سریر
ارکستر نیلپر به رهبری نوید گوهری
ارکستر آرکو به رهبری ابراهیم لطفی
ارکستر ملی ایران به رهبری فریدون شهبازیان و سهراب کاشف
اجرای رسیتال در دانشگاه هنر
بیوگرافی استاد

آریان زمانی

کارشناس ارشد نوازندگی از دانشگاه تهران

مدرس ویولن و ویولا در آموزشگاه موسیقی شمیم باران

 


ارسال نظر

طراحی سایت و سئو توسط دود طراحی سایت دود