آموزش تخصصی جواب آواز (استاد حسام الدین سراج)

کلاس تخصصی جواب آواز
استاد حسام الدین سراج
زمان برگزاری: روزهای چهارشنبه عصر
کلاس اختصاصی تک نفره
مدت دوره: 10 جلسه 30 دقیقه ای
66410613- 66410633
09034625847
www.shamimbaran.ir


#موسسه_فرهنگی_هنری_شمیم_باران